Elevhälsans medicinska insatser (EMI)

EMI består av skolsköterska, skolläkare samt skolpsykolog och omfattas av samma sekretess som hälso- och sjukvården. EMI:s uppdrag är att bevara och förbättra elevens hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Skolläkarbesök bokas via skolsköterska.

Öppen mottagning

Vi har öppen mottagning och du behöver inte boka tid. Du är alltid väkommen men ring oss gärna innan om du vill vara säker på att vi är där och kan ta emot dig.

Hälsobesök

Alla elever i förskoleklass samt årskurs 4 och 8 erbjuds ett hälsobesök till skolsköterskan. Besöket innefattar en allmän hälsokontroll. Vid besöket berörs bland annat frågor om elevens skolsituation, kamratrelation, hälsoproblem, kost, sömn och fysisk aktivitet. Syftet med besöket är att lyfta elevens egna resurser och förmåga att ta ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande.

Vaccination

Vi följer det nationella vaccinationsprogrammetlänk till annan webbplats och erbjuder följande vaccinationer:

Årskurs 2 - mässling, påsjuka, röda hund

Flickor årskurs 6 - Vaccination mot HPV (humant papillomvirus), vilket är ett virus som kan orsaka livmoderhalscancer

Årskurs 8 - Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Förebyggande arbete

Genom det riktade förebyggande arbetet som skolsköterskan utför främjas elevens skolprestation och goda levnadsvanor. Att tidigt upptäcka, förebygga och förhindra ett riskbeteende eller sjukdom ger eleven goda förutsättningar att klara sin utbildning.

Enklare sjukvårdsinsatser

Elever har möjlighet att söka skolsköterskan för enklare sjukvårdsinsatser och rådgivning.​


Medicinskt ledningsansvar

Mari Swanolf
Tel: 0586-481 54

Skolsköterskor

Linda Grefve
Strömtorpsskolan och Parkskolan

Tel: 0586-481 84

Mari Swanolf
Bruksskolan och Åtorps skola

Tel: 0586-481 54

Anna-Lena Isaksson
Stora Vallaskolan och Svartå skola
Tel: 0586-481 79

Senast uppdaterad 2017-11-22
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934