Elevhälsan

Elevhälsan i Degerfors består av skolsköterska, kurator, specialpedagog och i förekommande fall skolpsykolog. Arbetet sker i elevhälsoteam och i dessa ingår även kommunens studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsan är en utökning av de medicinska insatser som krävs enligt skollagen och innefattar även det elevvårdsarbete som specialpedagog, kurator och skolpsykolog utför.

Inom elevhälsan arbetar man med övergripande, gemensamma frågor för de olika elevstödsfunktionerna.

Elevhälsoteam

De som utför själva elevhälsoarbetet arbetar i olika elevhälsoteam och deras uppgifter är att:

  • Skapa helhetsbilder av eleverna (pedagogiskt, medicinskt och socialt).
  • Arbeta förebyggande - att ge eleverna verktyg i deras arbete med den egna hälsan.
  • Stötta elever från olika håll - sker genom stöd till pedagoger, vårdnadshavare och eleverna själva.
  • Arbeta med skolornas värdegrund utifrån ett övergripande hälsoperspektiv.

Varje elevhälsoteam leds av en rektor. Denna ansvarar för sin skolas elevhälsoverksamhet och tar beslut i olika elevärenden.

Verksamhetschef elevhälsan

Anna-Lena Sandell
Tel: 0586-482 09

Elevhälsoteam
Se respektive skola för kontaktuppgifter till elevhälsoteamens medarbetare.
Senast uppdaterad 2016-11-11
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934