Du som inte går på gymnasiet

Du som inte går på gymnasiet

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

I enlighet med skollagen har kommunen ett ansvar för de ungdomar som inte går på gymnasiet, är folkbokförda i kommunen och som inte har fyllt 20 år. Detta kallas för kommunens aktivitetsansvar.

Kommunen ansvarar för att hålla sig informerad om vilka ungdomar som omfattas av ansvaret. Kommunen ska även erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder som syftar till att ungdomen fullföljer sin gymnasieutbildning.

Arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret sker inom ramen för #jagmed - unga till utbildning och arbete.länk till annan webbplats #jagmed är ett länsövergripande samverkansprojekt som med finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF) kraftsamlar för att få fler elever att slutföra gymnasiet.

Har du frågor? Kontakta gärna oss som jobbar med det kommunala aktivitetsansvaret.

Kontaktformulär


Kontakt


Projektledare
Martina Augustsson
0586-620 29
martina.augustsson@karlskoga.se

Elevcoach
Peter Persson Garpedal
0586-620 42
peter.perssongarpedal@karlskoga.se

Logga för projektet jag är med.
Senast uppdaterad 2016-10-05
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934