Svartå skola

Svartå skola är en liten skola med ca 30 elever i år F-6. Skolan ligger i tätorten Svartå, cirka en mil söder om Degerfors.

Svartå skolas trygghetsgrupp

Skolan har ett trygghetsteam som träffas regelbundet och arbetar aktivt för att främja barns och elevers lika rättigheter. Arbetet i trygghetsteamet vilar på skolans likabehandlingsplan. Där står hur vi förebygger och motverkar mobbning, diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen är ett stöd för oss i skolan att upptäcka, utreda och åtgärda samt ett stöd för föräldrar att vara delaktiga och känna till hur skolan arbetar med likabehandling.

Svartå skolas fritidshem

Barnets schematid på fritidshemmet = arbetstid + restid (föräldrars sammanfallande tillsynsbehov).

Fritidshemmet är stängt tre dagar under året, sk planeringsdagar. Se under läsårstider vilka datum det gäller nuvarande läsår.

Övriga lovdagar är fritidshemmet öppet. Då meddelar ni om barnen ska vara på fritids och även eventuellt ändrade schematider.

Vi är ute på fritids varje dag. Ombyte är bra att ha för eventuellt oförutsedda händelser.

Kontakt

Besöksadress
Letstigen 14
693 73 Svartå

Postadress
Degerfors kommun
34. Svartå skola
693 80 Degerfors

Fax
0585-501 00

Rektor
Robert Karlsson
Tel: 0586-484 53

Biträdande rektor
Carola Andersson
Tel: 0586-484 82

Personalrum
Tel: 0585-501 00

Björken förskoleklass och fritidshem
Tel: 0585-504 16

Skolsköterska
Vakant

Vik. Kurator
Monica Forsling
Tel: 072-141 70 17

Specialpedagog
Ninni Påhlsson
Tel: 0586-482 13

Skoladministration
samtliga skolor F-6
Carl Karlsson
Tel: 0586-487 77

Sjukanmälan
Förskoleklass och fritidshem
Tel: 0585-504 16
Elev i år 1-6
Tel: 0585-501 00
Senast uppdaterad 2018-01-11
Kontakt med sidansvarig:  Anna-Lena Sandell
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934