Strömtorpsskolan

Strömtorpsskolan är en F-6 skola med cirka 200 elever. Det finns en förskoleklass och nio klasser i år 1-6. För elever i år F-2 finns två fritidshem och för de äldre eleverna finns en fritidsklubb.

På Strömtorpsskolan arbetar vi utifrån en gemensam värdegrund som bygger på hänsyn, uppmuntran och trygghet.

Våra mål för verksamheten på skolan är hälsa och trygghet samt ökat fokus på kunskap och lärande. För att befästa dem i den dagliga verksamheten arbetar vi bland annat med teman i åldersblandade grupper och vi riktar extra fokus på läsglädje och läsutveckling med start i förskoleklassen.

Förskoleklasserna och fritidshemmen arbetar även med mål rörande vardagsinflytande och trygghet.

Strömtorpsskolans likabehandlingsteam

Skolan har ett likabehandlingsteam som träffas regelbundet och arbetar aktivt för att förebygga och motverka alla former av mobbning eller annan kränkande behandling. Arbetet i gruppen utgår från skolans likabehandlingsplan. Planen är ett stöd för oss i skolan att upptäcka, utreda och åtgärda mobbning och kränkningar.

Likabehandlingsteamet består av rektor och består därutöver av kurator samt fyra lärare.

Samordnare för likabehandlingsteamet är Laila Dahlsberg,

Strömtorpsskolans fritidshem

På Strömtorpsskolan finns två fritidshem för elever i år F-2, Delfinen och Pärlan.
För de äldre eleverna finns en fritidsklubb, Hajen.
Öppning och stängning sker på Pärlan kl. 06.15 resp. 18.00.
Barnets schematid på fritidshemmet = arbetstid + restid (förälder/föräldrars sammanfallande tillsynsbehov).

Frukost serveras kl. 07.00 i matsalen. Sexåringar med fritidshemsplats äter lunch i matsalen kl. 11.30. Mellanmål serveras 14.00 - 14.30 i matsalen. Olika tider för respektive fritids finns för att få så lite kötid som möjligt.

Fritidshemmet är stängt tre dagar under året, så kallade planeringsdagar. Se under läsårstider vilka datum det gäller nuvarande läsår.

Övriga lovdagar är fritidshemmet öppet. Då meddelar ni om barnen ska vara på fritids och även eventuellt ändrade schematider.

Vi är ute på fritids varje dag. Ombyte är bra att ha för eventuellt oförutsedda händelser.

Kontakt

Besöksadress
Hantverkaregatan 32
693 34 Degerfors

Postadress
Degerfors Kommun
33. Strömtorpsskolan
693 80 Degerfors

Fax
0586-482 15

Rektor
Robert Karlsson
Tel: 0586-484 53

Biträdande rektor
Carola Andersson
Tel: 0586-484 82

Personalrum
Tel: 0586-482 16

Pärlan
Tel: 0586-483 89

Delfinen
Tel: 0586-482 62

Hajen fritidsklubb
Tel: 0586-484 09

Skolsköterska
Linda Grefve
Tel: 0586-481 84

Kurator
Elin Bergare

Specialpedagog
Ninni Påhlsson
Tel: 0586-482 13

Skoladministration
samtliga skolor F-6
Carl Karlsson
Tel: 0586-487 77

Sjukanmälan

Förskoleklass: 070-664 82 16

Åk 1: 070-420 54 04
Åk 2: 070-420 54 08
Åk 3: 070-420 54 06
Åk 4: 070-420 54 07
Åk 5: 070-420 54 05
Åk 6: 070-420 54 03

Övrigt
Senast uppdaterad 2017-09-28
Kontakt med sidansvarig:  Anna-Lena Sandell
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934