Stora Vallaskolan

Stora Vallaskolan är kommunens enda skola för årskurserna 7-9. På Stora Vallaskolan går cirka 310 elever indelade i 10 klasser.

Vårt arbete vilar på en värdegrund som bygger på trygghet, ansvar och respekt. Lärarna arbetar i arbetslag och varje arbetslag leds av en samordnare.

Eleverna ska stimuleras till nyfikenhet, lust att  lära, delaktighet och att ta eget ansvar. Alla elever ska bli sedda och ges möjligheter att lära och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar för att nå målen när det gäller styrdokumentens kunskaper och färdigheter.

För att öka elevers delaktighet och inflytande finns elevråd, matråd, trivselråd och idrottsråd med representanter från elever och personal.

Värdegrund

Följande tre områden är utvalda att symbolisera den värdegrund som finns på vår skola. Värdegrunden gäller alla som arbetar eller går i skolan på Stora Vallaskolan.

Trygghet

"Alla på Stora Vallaskolan känner sig trygga"

 • Vi har fungerande antimobbinggrupp i varje arbetslag, och det ska finnas representanter för både elever och personal med i dessa grupper.
 • På skolan finns även en central antimobbinggrupp där representanter (personal) från alla arbetslag finns representerade. Denna grupp leds av rektor.
 • Mentorskapet är en av de viktigaste faktorerna för att eleverna ska känna sig trygga och sedda i verksamheten. Varje mentor ska regelbundet ha samtal med eleverna i sin klass. Mentor ska ha regelbunden kontakt med hemmet för att informera om elevernas skolsituation.
 • Elevhälsan stöttar arbetslagen i elevomsorgsarbetet.
 • All personal på skolan är delaktig i skolans elevomsorgsarbete.

 
Respekt
 
"På Stora Vallaskolan respekterar vi varandra"

 • Genom att ta sig tid att lyssna på varandra visar vi varandra respekt.
 • Genom att använda ett vårdat språk.
 • Vi accepterar varandras olikheter (ex. kön, kläder, hudfärg, religion, språk).
 • Vi visar varandra ett trevligt bemötande.
 • Följa skolans trivsel- och ordningsregler.

Ansvar

"På Stora Vallaskolan tar vi ansvar för vårt arbete i skolan"

 • Genom att komma i tid.
 • Ha med sig det arbetsmaterial som krävs.
 • Man tar ansvar för sina handlingar och de konsekvenser det medför.
 • Läsa läxor och lämna in arbeten på utsatt tid.
Kontakt

Besöksadress
Stora Vallavägen 11
693 31 Degerfors

Postadress
Degerfors Kommun
32. Stora Vallaskolan
693 80 Degerfors

Fax
0586-481 49

Rektor
Lennart Vestervall
Tel: 0586-483 30, 073-920 43 30

Skolsköterska
Vakant

Kurator
Inger Hansen
Tel: 0586-482 63

Specialpedagog
Louise Bonde
Tel: 0586-481 76, 073-920 41 76

Studie- och yrkesvägledare
Kristin Nellebo
Tel: 0586-483 71

Skoladministration 7-9
Anneli Busk
Tel: 0586-481 70

Sjukanmälan
Arbetsenhet A
Tel: 0586-483 10

Arbetsenhet B
Tel: 0586-482 07

Arbetsenhet C
Tel: 0586-481 71

Arbetsenhet D
Tel: 0586-483 11

Arbetsenhet H
Tel: 0586-482 86

Senast uppdaterad 2018-01-11
Kontakt med sidansvarig:  Anna-Lena Sandell
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934