Parkskolan

Parkskolan är en F-6 skola med ca 180 elever. Det finns förskoleklass samt sju klasser i år 1-6. På Parkskolan finns Vågen, kommunens särskola för elever i åk F-6. Det finns två fritidshem för elever i F-2 och en fritidsklubb för de äldre eleverna.

På Parkskolan arbetar vi utifrån att alla elever är lika mycket värda och att ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt under sina år på skolan. Vi arbetar för att alla elever som lämnar skolan ska ha nått de kunskapsmål som är uppsatta och ha en bibehållen nyfikenhet och lust att lära.

Vårt arbete vilar på en värdegrund vilken bygger på trygghet, hänsyn och ansvar.

Parkskolans likabehandlingsgrupp

Gruppen består av rektor, skolkurator och personal representerad från skolans olika arbetslag. Rektor har det yttersta formella ansvaret enligt gällande styrdokument. På Parkskolan arbetar vi utifrån ”Likabehandlingsplan/Årlig plan mot kränkande behandling”. Den innehåller både en kommungemensam del samt en lokal del gällande Parkskolan. Planen beskriver flera främjande insatser för elevernas trygghet och studiero. Vi arbetar med elevinflytande och på skolan finns ett flertal råd där elever är delaktiga. Planen beskriver också hur skolan arbetar för att motverka diskriminering samt hur skolan arbetar med att förebygga, upptäcka, samt åtgärda kränkande behandling.

Degerfors skolors vision i arbetet är:

”Våra skolor präglas av respekt för människors olikheter och skolorna ska vara trygga för våra elever.”


Parkskolans fritidshem

Parkskolan har två fritidshem för elever i år F-2, Bikupan och Lergöken, och en fritidsklubb för de äldre eleverna i år 3-6, Sjöboden.

Öppning sker på Lergöken varje morgon klockan 06.15 och stängning klockan 18.00 på Bikupan.

Barnets schematid på fritidshemmet = arbetstid + restid (föräldrars sammanfallande tillsynsbehov).

Frukost serveras i matsalen klockan 07.00. Mellanmål serveras i matsalen klockan 14.00.

Fritidshemmet är stängt tre dagar under året, så kallade planeringsdagar. Se under läsårstider vilka datum det gäller nuvarande läsår.

Övriga lovdagar är fritidshemmet öppet. Då meddelar ni om barnen ska vara på fritids och även eventuellt ändrade schematider. 

Vi är ute på fritids varje dag. Ombyte är bra att ha för eventuellt oförutsedda händelser.

I Parkskolans likabehandlingsplan finns skolans värdegrund och ordningsregler att läsa. Detta gäller även under elevers vistelsetid på fritidshemmen.

Likabehandlingsplanen finns att läsa i sin helhet under punkten ”Övrigt” till höger.


Kontakt

Besöksadress
Parkgatan 2
693 33 Degerfors

Postadress
Degerfors kommun
31. Parkskolan
693 80 Degerfors

Fax
0586-482 81

Rektor
Ann-Kristin Brännström
Tel: 0586-487 14

Biträdande rektor
Mikael Hedman
Tel: 0586-482 89

Bikupan
Tel: 0586-482 76

Lergöken
Tel: 0586-481 78

Sjöboden
Tel: 0586-482 69

Skolsköterska
Linda Grefve
Tel: 0586-481 84

Vik kurator
Kristina Svensson

Specialpedagog
Ylva Flood
Tel: 0586-482 75

Skoladministration
samtliga skolor F-6
Carl Karlsson
Tel: 0586-487 77

Sjukanmälan

Bikupan
Tel: 0586-482 76
Lergöken
Tel: 0586-481 78
Sjöboden
Tel: 0586-482 69
Elev i år 3-6
Tel: 0586-484 46

Senast uppdaterad 2017-11-16
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934