Bruksskolan

Bruksskolan är en F-6-skola med cirka 160 elever. På skolan finns förskoleklass, två fritidshem och sex klasser i årskurserna 1-6. Det finns också en förberedelsegrupp med nyanlända elever från olika länder i åldrarna 7-13 år.

På Bruksskolan vill vi att alla barn ska känna trygghet i skolan och arbetar aktivt mot ett trygghetsmål. Vi står för en gemensam värdegrund vilken bygger på trygghet, hänsyn samt kunskap och lärande.

Likabehandlingsteam

Bruksskolan har ett likabehandlingsteam som träffas regelbundet och arbetar aktivt för att främja barns och elevers lika rättigheter. Arbetet i likabehandlingsteamet vilar på skolans likabehandlingsplan. Där står hur vi förebygger och motverkar mobbning, diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen är ett stöd för oss i skolan att upptäcka, utreda och åtgärda samt ett stöd för föräldrar att vara delaktiga och känna till hur skolan arbetar med likabehandling.

Likabehandlingsteamet leds av rektor och består därutöver av kurator samt fyra lärare.

Fritidshem

På Bruksskolan finns två fritidshem, Andromeda och Pegasus. Öppning och stängning sker på Andromeda klockan 06.15 respektive 18.00. Barnets schematid på fritidshemmet = arbetstid + restid (föräldrars sammanfallande tillsynsbehov).

Frukost serveras klockan 07.00 i matsalen. Sexåringar med fritidshemsplats äter lunch i matsalen klockan 11.00. Mellanmål serveras i matsalen klockan 14.00 för Andromeda och cirka klockan 14.15 för Pegasus.

Fritidshemmet är stängt tre dagar under året, så kallade planeringsdagar. Se under läsårstider för vilka datum det gäller nuvarande läsår.

Övriga lovdagar är fritidshemmet öppet. Då meddelar ni om barnen ska vara på fritids och även eventuellt ändrade schematider.

Vi är ute på fritids varje dag. Ombyte är bra att ha för eventuellt oförutsedda händelser.

Kontakt

Besöksadress
Stationsvägen 20
693 32 Degerfors

Postadress
Degerfors kommun
30 Bruksskolan
693 80 Degerfors

Fax
0586-482 48

Rektor
Mikael Johansson
Tel: 0586-483 12

Biträdande rektor
Annie-Frid Johansson
Tel: 0586-482 01

Personalrum
Tel: 0586-483 45

Andromeda förskoleklass och fritidshem
Tel: 0586-483 41

Pegasus förskoleklass och fritidshem
Tel: 0586-483 42

Skolsköterska
Mari Swanolf
Tel: 0586-481 54

Vik. Kurator
Monica Forsling
Tel: 072-141 70 17

Specialpedagog
Inga-Liisa Hellmer
Tel: 0586-482 72

Skoladministration
samtliga skolor F-6
Carl Karlsson
Tel: 0586-487 77

Sjukanmälan
Vintergatan F-2
Tel: 0586-481 65
Elev i år 3-6
Tel: 0586-486 27
Senast uppdaterad 2017-11-17
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934