Åtorps skola

Åtorps skola är en F-6 skola med ca 60 elever. Skolan ligger cirka en mil söder om Degerfors.

Åtorps skolas trygghetsgrupp

Skolan har ett trygghetsteam som träffas regelbundet och arbetar aktivt för att främja barns och elevers lika rättigheter. Arbetet i trygghetsteamet vilar på skolans likabehandlingsplan. Där står hur vi förebygger och motverkar mobbning, diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen är ett stöd för oss i skolan att upptäcka, utreda och åtgärda samt ett stöd för föräldrar att vara delaktiga och känna till hur skolan arbetar med likabehandling.

Vår värdegrund

På vår skola ska alla trivas och känna sig välkomna, därför låter vi alla vara med.

Vi visar varandra hänsyn och är positiva mot varandra, därför ger vi varandra arbetsro och uppmuntrar varandra.

Vi bidrar alla till en känsla av trygghet och delaktighet, därför behandlar vi andra som vi själva vill bli behandlade.

Åtorps skolas fritidshem

Barnets schematid på fritidshemmet = arbetstid + restid (föräldrars sammanfallande tillsynsbehov).

Fritidshemmet är stängt tre dagar under året, så kallade planeringsdagar. Se under läsårstider vilka datum det gäller nuvarande läsår.

Övriga lovdagar är fritidshemmet öppet. Då meddelar ni om barnen ska vara på fritids och även eventuellt ändrade schematider.

Vi är ute på fritids varje dag. Ombyte är bra att ha för eventuellt oförutsedda händelser.

Kontakt

Besöksadress
Lidetorpsvägen 20
693 70 Åtorp

Postadress
Degerfors kommun
35.Åtorps skola
693 80 Degerfors

Fax
0586-73 01 74

Rektor
Mikael Johansson
Tel: 0586-483 12

Biträdande rektor
Annie-Frid Johansson
Tel: 0586-482 01

Personalrum
Tel: 0586-73 02 16

Eken förskoleklass och fritidshem
Tel: 0586-73 02 63

Skolsköterska
Mari Swanolf
Tel: 0586-481 54

Vik. Kurator
Monica Forsling
Tel: 072-141 70 17

Specialpedagog
Inga-Liisa Hellmer
Tel: 0586-482 72

Skoladministration
samtliga skolor F-6
Carl Karlsson
Tel: 0586-487 77

Sjukanmälan
Elev i år 1-6
Tel: 0586-73 02 16
Senast uppdaterad 2017-08-16
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934