Placeringstid

Vid arbete

Föräldrars arbetstid eller studietid och restid ligger till grund för barnens placeringstid.

Kultur- och utbildningsförvaltningen förbehåller sig rätten att i särskilda fall uppmana förälder att inkomma med intyg på arbetstider från arbetsgivaren.

I de fall som barn är på fritidshemmet på dagtid för att förälder arbetar natt, beräknas skälig sovtid utifrån när arbetstiden är förlagd. Med nattarbete menas arbetstid efter klockan 24.00. Med skälig sovtid menas max 9 timmar efter arbetstidens slut.

Vid studier

Barnomsorg erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars studier och restid.

Vid platsinnehavares sjukdom

Vid platsinnehavares kortare sjukskrivning erbjuds barnet vistas i fritidshemmet enligt ordinarie schema. Vid platsinnehavares längre sjukskrivning, över 90 dagar, har barnet inte någon rätt till placeringstid. Vid behov kan vistelsetiden utökas, beslut fattas av rektor.

 

Vid föräldraledighet och arbetslöshet

Vid föräldraledighet upphör rätten till plats i fritidshem.

Kontakt
Barnomsorgshandläggare
Monica Jansson
Tel: 0586-482 31
Övrigt
Senast uppdaterad 2017-09-11
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934