Ansökan

Ansökan

Ansökan om plats ska göras skriftligt, helst i god tid före placering. Det är vårdnadshavaren som anmäler barnets behov av plats. I de fall vårdnadshavarna inte bor ihop och båda har behov av fritidshemsplats ansöker de var för sig för sitt respektive behov.

Ansökan kan göras när en familj avser att flytta till kommunen. Plats ges dock inte förrän barnet är folkbokfört i kommunen eller att hemkommunen betalar för platsen.

Ansökningsblanketter kan hämtas via länk i högerspalten. Blankett kan även tillhandahållas av handläggare vid kultur- och utbildningsförvaltningens skolkontor.

Adresskydd och skyddad identitet

Har vårdnadshavare efter beslut av skattemyndigheten beviljats adresskydd eller skydd av identitet ska detta meddelas i samband med ansökan.

Kontakt
Barnomsorgshandläggare
Monica Jansson
Tel: 0586-482 31
Senast uppdaterad 2017-09-11
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934