Fritidshem / skolbarnomsorg

Alla barn som är folkbokförda i Degerfors kommun har rätt till plats i fritidshem i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov.

Inskolning

För att barnet ska känna sig tryggt i sin nya miljö är det viktigt med inskolning vid nyplacering i fritidshem. Inskolning innebär att barnet är i fritidshemmet tillsammans med förälder eller annan vuxen. Inskolningen planeras i samråd mellan föräldrar och personal.

Schema

För att personalen ska kunna planera verksamhet och bemanning är det viktigt att det alltid finns ett korrekt och aktuellt schema. Vid förändringar ska nytt schema lämnas in till fritidshemmet omgående.

Sekretess

All personal inom fritidshemmet omfattas av sekretesslagen.

Måltider

Barnens närvarotider avgör vilka måltider som erbjuds. Vid heldagsomsorg serveras frukost, lunch och mellanmål varje dag.

Frånvaro

All frånvaro (sjukdom, semester, ferier eller annan ledighet) ska meddelas personalen vid den avdelning där barnen går. Frånvaro ger inte rätt till reducerad avgift.

Barn som insjuknar under dagen ska hämtas hem snarast möjligt. Det är viktigt att du som förälder lämnar rätt telefonnummer till hemmet och arbetsplatsen så att du lätt kan nås.

Samverkan med föräldrar

Den dagliga kontakten med föräldrar är en viktig del i föräldrasamverkan. Som förälder kan man ta upp egna frågor och funderingar. I övrigt förekommer olika föräldrasammankomster, såsom föräldra- och informationsmöten, fester, drop-in-kaffe, utflykter m.m.

Kontakt
Barnomsorgshandläggare
Monica Jansson
Tel: 0586-482 31
Blanketter

Ansökan förskola och fritidsPDF (pdf, 83.9 kB)
Ansökan nattomsorgPDF (pdf, 83.1 kB)
Anmälan ändrad inkomstPDF (pdf, 157.8 kB)
Schema - fritidsPDF (pdf, 148 kB)
Anmälan ändrade förhållandenPDF (pdf, 80.5 kB)
Anmälan delad barnomsorgPDF (pdf, 162.4 kB)
UppsägningPDF (pdf, 41.1 kB)

Senast uppdaterad 2017-11-27
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934