Förskoleklass

Förskoleklassen är en del av det offentliga skolväsendet. Barnen får börja i förskoleklass på höstterminen det år de fyller sex år. Att delta i förskoleklass är frivilligt.

Barn i förskoleklass och grundskola som behöver omsorg före och efter skoldagen, när vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar, är välkomna till kommunens fritidshem.

Förskoleklass


Verksamheten i förskoleklass regleras i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11. Verksamheten i förskoleklass ska stimulera barnets utveckling och lärande och ligga till grund för den fortsatta skolgången. Förskoleklassen är också en ingång till skolan för både elev och vårdnadshavare. Förskoleklasserna finns i grundskolans lokaler. Den är avgiftsfri, följer grundskolans läsår och omfattar 525 timmar per år.

Fritidshem


Fritidshemmens verksamhet kompletterar skoldagen och ska verka stödjande och stimulerande för barnets hela utveckling hela dagen. Där erbjuds en meningsfull fritid i samspel med kamrater och vuxna. Fritidshemmen serverar frukost och mellanmål under skoldagar och lunch på skollov och andra skollediga dagar. Fritidshemmen håller öppet kl 06.15-18.30.

Mer information finns under respektive skola:
Bruksskolan | Parkskolan | Strömtorpsskolan | Svartå skola | Åtorps skola

Kontakt

Rektor F-6
Rektorsområde Bruket/Åtorp
Bruksskolan och Åtorps skola
Mikael Johansson
Tel: 0586-483 12

Rektor F-6
Rektorsområde Parken
Parkskolan
Ann-Kristin Brännström
Tel: 0586-487 14

Rektor F-6
Rektorsområde Strömtorp/Svartå
Strömtorpsskolan och Svartå skola
Robert Karlsson
Tel: 0586-484 53

Barnomsorgshandläggare
Monica Jansson
Tel: 0586-482 31

Övrigt
Senast uppdaterad 2017-12-18
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934