Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom.

När en skada inträffar

  • uppsök utan dröjsmål läkare eller tandläkare
  • anmäl skadan direkt till föräkringsbolaget.


Degerfors kommun försäkrar dessa på heltid (dygnet runt):

Personer som är folkbokförda  Degerfors eller Karlskoga kommun 0-20 år

Elever i förskola, grundskola, gymnasieskola, grundsärskolverksamhet, gymnasiesärskola

Elever som är folkbokförda i annan kommun och antagna i skolverksamhet i Degerfors/Karlskoga kommuner

Barn som är placerade i familjehem i annan kommun


Degerfors kommun försäkrar dessa under verksamhetstid:

Elever i praktik, och kompetenshöjande åtgärder

Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Invandrare som deltar i SFI och vistas på en arbetsplats som del i undervisningen

Deltagare i Yrkeshögskolan

Personer i daglig verksamhet enligt LSS

Fullständiga villkor finna att läsa i försäkringsbrevet

Kontakt

Länsförsäkringar
Tel: 019-19 46 00
Webbplats: lfbergslagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Försäkringsnummer: 2457992

Övrigt

Försäkringsbrev
PDF
(pdf, 313 kB)
Försäkringsbrev from 180101
PDF
(pdf, 310.1 kB)

Skadeanmälan görs till telefonnummer ovan eller via e-post till: olycksfall@lfbergslagen.se

Senast uppdaterad 2017-12-18
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934