Villervalla

Förskolan Villervalla öppnades i augusti 2014. I augusti 2015 öppnades ytterligare en avdelning. Förskolan ligger i närhet till naturområden och kulturcentrum Berget.

På Villervalla är det viktigt att barnen trivs och känner sig trygga. Vi arbetar utifrån ICDP, vägledande samspel, och finns alltid nära barnen för att stödja dem i samspel med andra barn och vuxna.

Genom att låta barnen utveckla sin egen kompetens, t.ex. vid på- och avklädning, vid måltiderna och i leken ges barnen utrymme att pröva sin förmåga, utvecklas i sin egen takt och stärka sitt självförtroende. Vi arbetar mycket med att få en trygg barngrupp, där alla känner tillhörighet och kan utvecklas.

Vi arbetar utifrån kommunens prioriterade mål och förskolans Läroplan, dess innehåll finns alltid med i våra aktiviteter. Vi dokumenterar vad vi gör, diskuterar och reflekterar tillsammans med barnen.

Utevistelse, sång, musik och skapande är ett dagligt inslag i vardagen här på Villervalla.

Kontakt

Förskolan Villervalla
Odelbergsvägen 33
693 33 Degerfors

Telefon:
Avdelning Röd 0586-483 69
Avdelning Grön 0586-483 72

E-post: villervalla@degerfors.se

Öppettider
06.15-18.30

Förskolechef
Britt-Marie Ahl
britt-marie.ahl@degerfors.se
Tel: 0586-482 20

Övrigt

Läroplan för förskolan Lpfö 98PDF (pdf, 4.1 MB)
ICDP i DegerforsPDF (pdf, 3.2 kB)

Senast uppdaterad 2017-04-18
Kontakt med sidansvarig:  Anna-Lena Sandell
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934