Skogslyckan


Kotten

Förskolan Skogslyckan tar emot barn i åldern 1-5 år på avdelningarna Linden, Lönnen och Kotten. På varje avdelning går det 17-20 barn. Skogslyckans förskola är centralt placerad med fräscha lokaler och en stor gård med många möjligheter till lustfylld lek.

Våra lokaler, utemiljön och närheten till kultur och natur gör förskoleverksamheten bred och ger oss möjlighet att erbjuda barnen varierande upplevelser. Vi lägger stor vikt vid utevistelsen och erbjuder barnen många olika material och aktiviteter både inomhus och utomhus.

I vårt dagliga arbete är vi närvarande pedagoger som inspirerar, utvecklar och stöttar i leken. Barns inflytande, likabehandlingsplanen, språk, matematik, skapande, musik och teknik är andra områden som vi lägger stor vikt vid. Över förskoleenheten har vi tvärgrupper med inriktning på drama och teknik.

På Kotten arbetar vi utifrån läroplanen och våra prioriterade mål. Vår ambition är att ha en öppen och tydlig föräldrakontakt, där föräldrarna känner sig delaktiga. Vi erbjuder föräldramöte en gång om året och årliga utvecklingssamtal.

Linden

På Linden arbetar vi just nu tematiskt med förskolans läroplan som grund. I temaarbetet har vi bl.a. jobbat med matematik, naturkunskap, teknik, miljö och återvinning, skapande, rörelse, drama, sång och musik.

Vi tycker att barns inflytande är av stor vikt  liksom att pedagoger och barn upplever,undersöker och lär tillsammans. Trygghet lust och glädje är tre ledord för oss på Linden.

På förskolan har vi tillgång till en stor och varierande utegård därav mycket utevistelse. Våra lokaler är ljusa,rymliga och vi har ljuddämpade golv och bord.

Lönnen

På avdelningen Lönnen arbetar tre pedagoger med olika styrkor vilket ger barnen möjlighet till inspirerat, nyanserat och lustfyllt lärande i bland annat matematik/naturkunskap, språkutveckling och dramatiseringar i leken och fantasins oändliga värld. På Lönnen låter vi experiment och drama ta stor plats i barnens vardag.

Ateljén och snickarhörnan ger barnen möjlighet till att ge sig hän åt skapande med hjälp av diverse material och redskap där vi alltid finns nära barnen för att stötta och hjälpa dem i deras entreprenörsanda och skaparlust.

Lönnens förskola förespråkar utomhusvistelse varje dag. Skogslyckans fina utegård inspirerar till lek och utforskande aktiviteter men närheten till skogen ger barnen ytterligare en ökad möjlighet till naturupplevelser och naturforskning.

Genom bemötande enligt ICDP, hjälp av EQ-dockor och kompisprat strävar vi mot en trygg Vi-känsla enligt likabehandlingsplanen.


Kontakt

Förskolan Skogslyckan
Östra Bangatan 16
693 30 Degerfors

Kotten
Tel: 0586-484 96
E-post: skogslyckan@degerfors

Linden
Tel: 0586-482 64
E-post: linden@degerfors.se

Lönnen
Tel: 0586-482 65
E-post: lonnen@degerfors.se

Öppettider
06.15-18.30

Förskolechef
Åsa Jansson
asa.christina.jansson@degerfors.se
Tel: 0586-481 51

Övrigt
Senast uppdaterad 2017-04-28
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934