Junibacken

Junibacken ligger på området Bruket i Degerfors. Förskolan är ändamålsenligt byggd med fina ljusa överskådliga lokaler, en härlig och stor utegård med en liten skog intill förskolan och närhet till kulturcentrumet Berget.

Junibacken har två avdelningar, Kringlan och Kransen, och det är 20 barn per avdelning. Våra öppettider är 6.15 - 18.30. Det är 6,0 i sysselsättningsgrad i hela huset.

På Junibacken jobbar vi temainriktat utifrån förskolans läroplan Lpf 98/10. Vi använder oss av matematik, språk, naturvetenskap och teknik i vår vardag och i den så viktiga leken. Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin kreativitet och fantasi i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Vi strävar efter att utveckla varje barns tekniska kreativitet i att skapa och konstruera. Barnen får själva komma med olika idéer, lösningar och möjligheter. Vi följer
barnens intresse och försöker vidareutveckla deras tankar och lärande, utifrån deras egna förutsättningar.

Vi jobbar mycket med förhållningsätt gentemot varandra och bemöter alla barn och föräldrar med respekt och hänsyn, utifrån allas lika värde. Vi arbetar utifrån förhållningssättet vägledande samspel ICDP (international child development programme - Ett hälsofrämjande samspelsprogram som grundar sig på vad som gynnar barns utveckling och lärande).

Vi pedagoger tycker det är viktigt att möta barn och föräldrar i tamburen vid lämning och hämtning. Vi har årligen föräldramöte, och utvecklingssamtal. Vi lägger stor vikt vid föräldrars inflytande och önskemål.

Kontakt

Förskolan Junibacken
Gubbstugevägen 1
693 32 Degerfors

Kransen
Tel: 0586-484 45
Kringlan
Tel: 0586-484 43

E-post: junibacken@degerfors.se

Öppettider
06.15-18.30

Förskolechef
Britt-Marie Ahl
britt-marie.ahl@degerfors.se
Tel: 0586-482 20

Övrigt
Senast uppdaterad 2017-04-18
Kontakt med sidansvarig:  Anna-Lena Sandell
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934