Guldgruvan

"Barn är guldgruvor, det är vår uppgift att få guldet att glimma."
Loris Malaguzzi

Vi är en förskola med tre avdelningar som ligger i anslutning till en högstadieskola. Tack vare detta kommer vi att upprätta ett samarbete som gynnar både våra barn och ungdomarna på skolan. Närheten till skolan gör att vi kan utnyttja en stor gymnastikhall som ger barnen mycket rörelseglädje och motorisk träning. Vår förskola har också en stor utegård och ligger nära skogen, där vi tillbringar mycket tid.

Vi arbetar temainriktat i olika grupper och i vår planering låter vi barnens intressen och behov styra. För att skapa en röd tråd i barnens utveckling och lärande använder vi oss av handdockor, och just nu är det Barbafigurerna som finns med i våra grupper. Vi vill ge barnen många olika upplevelser och erfarenheter inom bl.a teknik, drama, musik, skapande och matematik.

Vi utgår alltid från målen i läroplanen och lägger stor vikt vid att utforska och upptäcka tillsammans med barnen. Hos oss ska barnen vara delaktiga i sina egna läroprocesser. Vi dokumenterar arbetet och reflekterar tillsammans med barnen för att de på så sätt ska få syn på sitt eget lärande.

På Guldgruvans förskola är vi noga med att alltid finnas nära barnen i deras lek för att kunna stödja och utmana dem. Vi utgår från ICDP — Vägledande Samspel i vårt arbete med barnen, dvs. vi lyfter fram och förstärker det positiva hos varje barn. Vi lägger stor vikt vid ett positivt samarbete med föräldrarna, som ska ha möjlighet till inflytande och insyn i vår verksamhet.

Kontakt

Förskolan Guldgruvan
Sandgatan 36

Guldgruvan 1:
Tel: 0586-484 64
E-post: guldgruvan1@degerfors.se

Guldgruvan 2-3:
Tel: 0586-483 37
E-post: guldgruvan23@degerfors.se

Guldgruvan 4:
Tel: 0586-483 56
E-post: guldgruvan4@degerfors.se

Öppettider
06.15-18.30

Förskolechef
Åsa Jansson
asa.christina.jansson@degerfors.se
Tel: 0586-481 51

Övrigt

Läroplan för förskolan Lpfö 98PDF (pdf, 4.1 MB)
ICDP i DegerforsPDF (pdf, 3.2 kB)

Senast uppdaterad 2017-09-11
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934