Vision:

Vi skall ha en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi arbetar efter ett empatiskt förhållningssätt, ICDP (International Child Development Programme), Vägledande samtal som är inriktat på det positiva samspelet.

Vi har en verksamhet där inspirerande och lustfyllda arbetssätt står i fokus, där varje barn skall stärkas i sin lust och nyfikenhet att söka kunskap. 

​Våra förskolor:

Våra förskolor är geografiskt spridda över kommunen. De är oftast belägna i nära anslutning till natursköna områden. Förskolorna är indelade i tre områden med varsin ansvarig förskolechef.

Samtliga förskolor i Degerfors är kommunala.

Förskolan, som är till för barn mellan 1 och 5 år, har en egen läroplan (Lpfö 98/10) med mål man arbetar efter. Barnens egen nyfikenhet och intresse styr förskolans pedagogiska verksamhet. Barnen lär sig att uttrycka sina egna tankar, utveckla en tillit till sin förmåga att lösa problem, samverka med varandra och mycket mer.

På förskolan läggs grunden för ditt barns lärande och utveckling och den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där.

Förskolans uppgift är att bedriva pedagogisk verksamhet som främjar barnens lärande och utveckling och ger ditt barn omsorg. Verksamheterna håller hög kvalitet och arbetar ständigt med att skapa en pedagogiskt genomtänkt verksamhet.

På förskolan varvas fri lek med planerade aktiviteter. Förskolan ska arbeta med språk, kultur, miljö och jämställdhet. Verksamheten ska dokumenteras och utvärderas så att du som vårdnadshavare kan följa den. Alla vårdnadshavare ska ha regelbundna utvecklingssamtal med personalen.

I förskolan finns det legitimerade förskollärare som ansvarar för barnens lärande och de arbetar tillsammans med utbildade barnskötare efter förskolans läroplan (Lpfö 98/10).

Kontakt

Förskolechef
Förskoleområde 1
Förskolorna Jordgubben, Skogsdungen, Rödluvan och Herrgården
Ingela Geisler
ingela.geisler@degerfors.se
Tel: 0586-483 51

Förskolechef
Förskoleområde 2
Förskolorna Guldgruvan, Skogslyckan och Regnbågen
Åsa Jansson
asa.christina.jansson@degerfors.se
Tel: 0586-481 51

Förskolechef
Förskoleområde 3
Förskolorna Tallbacken, Nyckelpigan natt, Villervalla, Junibacken och Björkdungen
Britt-Marie Ahl
britt-marie.ahl@degerfors.se
Tel: 0586-482 20

Senast uppdaterad 2017-04-26
Kontakt med sidansvarig:  Anna-Lena Sandell
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934