Särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling, ska enligt skollagen ges den omsorg som deras speciella behov kräver.

Förskolan Regnbågen, avdelningen Droppen, har ett antal platser för barn som är i behov av extra stöd. Arbetet på avdelningen är mycket strukturerat, bland annat med dagsschema förstärkt med bildstöd. Avdelningen har en förstärkt personalgrupp.

Förskoleorganisationens egen specialpedagog handleder personalen i specialpedagogiska frågor och ärenden.

Se även IOR - Individuell Omsorg med Respekt, ett samarbete med socialtjänsten för barn som riskerar att utveckla ett normbrytande beteende.

Kontakt

Förskolechef
Åsa Jansson
asa.c.jansson@degerfors.se
Tel: 0586-481 51

Specialpedagog
Annette Gadde
Tel: 0586-482 84

Specialpedagog
Rose-Marie Piscator Hedlund
Tel: 0586-482 80

Senast uppdaterad 2017-04-07
Kontakt med sidansvarig:  Anna-Lena Sandell
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934