Förskola i annan kommun än hemkommun

Plats i annan kommun


En kommun ska ta emot ett barn från en annan kommun i sin verksamhet (förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg) om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. Detta kan till exempel gälla barn i behov av särskilt stöd som önskar ta del av lämplig pedagogisk verksamhet i en annan kommun som är anpassad för barnets behov. Det kan också finnas geografiska skäl. Den mottagande kommunen har i så fall rätt till ersättning från barnets hemkommun för sina kostnader.

Även om ett barn inte har särskilda skäl att få plats i en annan kommun än sin hemkommun, kan den andra kommunen frivilligt ta emot barnet. Om kommunerna inte kommer överens om något annat bestäms ersättningen efter de grunder som barnets hemkommun tillämpar i sin egen verksamhet.

Plats då man flyttar från kommunen


Barn som flyttar från Degerfors kommun kan under uppsägningstiden om två månader
behålla sin plats inom barnomsorgen.

Barn i annan kommun


En kommun ska under vissa förutsättningar ta emot ett barn från annan kommun. Det kan till exempel gälla:
  • barn i behov av särskilt stöd som önskar ta del av lämplig pedagogisk verksamhet som är anpassad efter barnets behov
  • geografiska skäl, till exempel om familjen bor nära kommungränsen eller om barnets vårdnadshavare arbetar i annan kommun.
Detta innebär dock inte att barn som bor växelvis i olika kommuner ska erbjudas att gå växelvis i de olika kommunernas verksamheter.

Barn som har annan hemkommun och inte är barn i behov av särskilt stöd har möjlighet att få barnomsorg i Degerfors kommun i mån av plats.

Kontakt
Barnomsorgshandläggare
Monica Jansson
Tel: 0586-482 31
Senast uppdaterad 2010-12-01
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934