Ansökan

Ansökan


Ansökan om plats ska göras skriftligt senast fyra månader före önskat datum för placering. Det är vårdnadshavaren som anmäler barnets behov av plats. Om barnet har två vårdnadshavare bör båda två skriva under anmälan oavsett om man bor tillsammans eller inte och oavsett om det är båda eller bara den ena vårdnadshavaren som är i behov av barnomsorg. I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad och inte bor ihop och båda har behov av barnomsorg ansöker vårdnadshavarna för sitt respektive barnomsorgsbehov.

Ansökan om barnomsorg kan göras när en familj avser att flytta till kommunen. Plats ges dock inte förrän barnet är folkbokfört i kommunen eller att hemkommunen betalar för platsen.

Ansökningsblanketter kan hämtas via länk i högerspalten. Blankett kan även tillhandahållas av handläggare vid kultur- och utbildningsförvaltningens förskolekontor.

Kommunens målsättning är att tillhandahålla barnomsorg från och med den dag behovet finns. Är detta inte möjligt, ska dock plats erbjudas senast fyra månader efter anmälan. Anmälningsdatum är det datum när barnet är anmält till barnomsorgen. Om en familj tackar nej till en erbjuden plats garanterar kommunen inte längre plats inom fyra månader.

Barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling enligt Skollagen kan erhålla förtur.

Adresskydd och skyddad identitet


Har vårdnadshavare efter beslut av skattemyndigheten beviljats adresskydd eller skydd av identitet måste detta meddelas i samband med ansökan om barnomsorg.
Kontakt
Barnomsorgshandläggare
Monica Jansson
Tel: 0586-482 31
Senast uppdaterad 2017-09-11
Kontakt med sidansvarig:  Anna-Lena Sandell
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934