Att få och ha en plats i förskolan

Alla barn som är folkbokförda i Degerfors kommun har rätt till plats i förskola och fritidshem. Barnet erbjuds plats i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov.

Inskolning


För att barnet ska känna sig tryggt i sin nya miljö är det viktigt med inskolning vid nyplacering i förskola och fritidshem. Inskolning innebär att barnet är i förskolan eller fritidshemmet tillsammans med förälder eller annan vuxen, vanligtvis under en till två veckor. Inskolningen planeras i samråd mellan föräldrar och personal.

Schema


För att personalen ska kunna planera verksamhet och bemanning är det viktigt att det alltid finns ett korrekt och aktuellt schema. Vid förändringar ska nytt schema lämnas in till förskolan omgående.

Sekretess


All personal inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg omfattas av sekretesslagen.

Måltider


Barnens närvarotider avgör vilka måltider som erbjuds. Vid heldagsomsorg serveras frukost, lunch och mellanmål varje dag. Dessa måltider täcker 65-75 % av barnets dagsbehov av energi och näringsämnen. Lunchmaten till förskolorna tillagas i centralkök och transporteras dagligen till alla enheter. För barn som är inskrivna i natt- och helgöppen avdelning serveras även kvällsmål.

Frånvaro


All frånvaro (sjukdom, semester, ferier eller annan ledighet) ska meddelas personalen vid den avdelning där barnen går. Frånvaro ger inte rätt till reducerad avgift.

I samband med sjukdom får barnen inte lämnas i verksamheten så länge de har feber, är smittbärande eller inte klarar av gruppsamvaron ute och inne. Barnet ska orka delta i de vardagliga aktiviteterna (även utomhus) för att vara på förskolan.

Barn som insjuknar under dagen ska hämtas hem snarast möjligt. Det är viktigt att du som förälder lämnar rätt telefonnummer till hemmet och arbetsplatsen så att du lätt kan nås.

Samverkan med föräldrar


Den dagliga kontakten med föräldrar är en viktig del i föräldrasamverkan. Utvecklingssamtal erbjuds årligen och tar upp frågor som handlar om hur barnets vardag ser ut, barnets utveckling etc. Som förälder kan man också ta upp egna frågor och funderingar. I övrigt förekommer olika föräldrasammankomster, såsom föräldra- och informationsmöten, fester, drop-in-kaffe, utflykter m.m.
Kontakt
Barnomsorgshandläggare
Monica Jansson
Tel: 0586-482 31
Blanketter
Ansökan förskola och fritidsPDF (pdf, 83.9 kB)
Ansökan nattomsorgPDF (pdf, 83.1 kB)
Anmälan ändrad inkomstPDF (pdf, 157.8 kB)
Schema - förskolaPDF (pdf, 122.2 kB)
Schema - fritidsPDF (pdf, 148 kB)
Anmälan ändrade förhållandenPDF (pdf, 80.5 kB)
Anmälan delad barnomsorgPDF (pdf, 162.4 kB)
UppsägningPDF (pdf, 41.1 kB)
Senast uppdaterad 2017-09-11
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934