Barnomsorgspeng

Riksdagen har beslutat att införa barnomsorgspeng från och med 1 juli 2009. Det innebär att kommunen är skyldig att godkänna barnomsorgsformer i enskild regi, under förutsättning att de uppfyller de krav som gäller för kommunal barnomsorg.
Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag till enskild godkänd förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Kommunernas godkännande är en förutsättning för att en enskild huvudman ska ha rätt till bidrag. Den verksamhet som får bidrag måste uppfylla de krav på kvalitet och säkerhet som ställs i skollagen - samma krav som ställs på motsvarande kommunal verksamhet.

Syftet med att införa en barnomsorgspeng är att öka föräldrarnas möjlighet att välja olika former av pedagogiska verksamheter för sina barn. Med barnomsorgspeng skapas nya förutsättningar för att starta olika former av verksamheter.

Kontakt
Administrativ chef
Monica Jansson
Tel: 0586-482 31
Senast uppdaterad 2017-12-08
Kontakt med sidansvarig:  Anna-Lena Sandell
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934