Allmän förskola

Allmän förskola är en del av den vanliga förskolan. Den syftar till att ge fler barn möjlighet att delta i förskoleverksamheten från en tidig ålder. Den allmänna förskolan erbjuder alla barn pedagogisk stimulans och gruppgemenskap och förbättrar därmed barnens möjligheter till lärande och en positiv utveckling.
Alla tre-, fyra- och femåringar samt de sexåringar som ännu inte börjat förskoleklass eller den obligatoriska skolan har rätt till allmän förskola. Det är en avgiftsfri skolform som ska erbjudas minst 525 timmar per år, eller max 15 timmar per vecka, från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.
Kontakt
Barnomsorgshandläggare
Monica Jansson
Tel: 0586-482 31
Senast uppdaterad 2017-09-11
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934