Rönningshyttan - porten till Fasaskogen

Rönningshyttan tidigare kallad Ölsdalshyttan eller Ölmeforshyttan. Av den tidigare hyttan syns idag resterna av en dammvall, en masugnsruin, slagghögar och en stenskoning i bäcken. Platsen, som är ett kulturminnesmärke, har blivit ett populärt utflyktsmål med sina sevärdheter och sin vackra natur.

Genom hela hyttområdet rinner Holmsjöbäcken. Här kan man sätta sig en stund och bara njuta av tillvaron. Längs hyttdammen och bäcken går en 1,6 km lång vandringsslinga. Två härliga rastställen har iordningsställts utefter bäcken. I anslutning till parkeringen finns en handikappanpassad grillstuga med ett innerum och ett grillrum. Hit söker sig naturälskare för att uppleva den vackra naturen och tillsammans tillaga och njuta av en friluftsmåltid. I stugans närhet finns bord och bänkar utplacerade intill sjökanten. Där finns också en handikappanpassad toalett.

Rönningshyttan är också porten till många av Fasaskogens naturreservat. Härifrån utgår en vandringsled till Gällbergets naturreservat som i sin tur har förbindelseleder till områdets andra reservat.

Senast uppdaterad 2015-06-29
Kontakt med sidansvarig:  Suzanne Hällström
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934