Lövfalla

Lövfalla har mycket av det som är kännetecknande för den opåverkande skogen. Merparten av granskogen är 130 år gammal, men enstaka granar är 150 år. Några 240 år gamla tallar finns också kvar.

För den ovane besökaren kan plockepinnet av död ved upplevas som ostädat, men den döda veden är i själva verket mer levande än då träden själva levde. Många av de vindfällda tallarna är grova träd, som blir ett värdefullt tillskott av livsmiljöer för insekter och svampar. Även vissa fåglar gynnas starkt av död ved, genom förekomst av insekter.

Vid en inventering hittades över 50 skyddsvärda arter bland växter, mossor, lavar, svampar och fåglar. Fåglar som kan ses i området är duvhök, järpe, spillkråka, tretåig hackspett och sparvuggla.

Läs mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 2016-06-16
Kontakt med sidansvarig:  Suzanne Hällström
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934