Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre.
Hör av dig till oss om du vill lämna synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar.
Du kan välja att skicka dina synpunkter och klagomål till vår postadress, faxa eller skicka till vår e-postadress. Dina synpunkter lämnas vidare till den som är chef för den berörda verksamheten. Om du väljer att lämna kontaktuppgifter kontaktar vi dig skriftligt vem som hanterar ditt ärende.

Alla inkomna handlingar oavsett hur de inkommit till förvaltningen är normalt allmänna, offentliga handlingar. Det innebär att alla har rätt att ta del av samtliga uppgifter i handlingen. Alla inkomna handlingar registreras i kultur och utbildningsförvaltningens diariesystem. Därefter vidarebefordras handlingen till den som är ansvarig för den verksamhet som synpunkten/klagomålet avser. I personuppgiftslagen, PUL, finns regler om hur personuppgifter får behandlas.

Kontakt

Postadress:
Degerfors kommun
27 Skoladministration
693 80 Degerfors

Besöksadress:
Medborgargatan 1

Övrigt
RutinerPDF (pdf, 88.5 kB)
BlankettPDF (pdf, 57.8 kB)
Senast uppdaterad 2016-10-27
Kontakt med sidansvarig:  Anna-Lena Sandell
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934