Omsorg och stöd

Läs mer om uppdraget

Vill du ta ett uppdrag?

Degerfors kommun söker stödfamiljer till ungdomar med funktionsnedsättning.

Ny lag om samverkan vid utskrivning

Den 1 januari 2018 trädde en ny lag för samverkan vid utskrivning från sluten vård i kraft. Syftet med den nya lagen är minska vårdtiderna för utskrivningsklara patienter.