Nyhetsarkiv

  • 2016-10-12

    Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxan 2018

    Från och med 1 januari 2018 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2017. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 46 080 kr per månad 2018.