Kostnadsfri sandningssand

Kostnadsfri sandningssand för enskilda hushåll

Enskilda hushåll får utan kostnad hämta sandningssand vid kommunens Återvinningsstation, Industigatan 1, Degerfors. Sanden finns i en blå plastlåda intill bommen till ristippen och det går att hämta sand dygnet runt.