I startgroparna för HBTQ arbete

Degerfors kommun ligger nu i startgroparna för arbetet med HBTQ området. Ett område som både personal, brukare och anhöriga anser att vi behöver arbeta mer med.

Degerfors kommun har beviljats 35 000 kr från Socialstyrelsen och kommer att tillsammans med RFSL att starta igång arbetet med en föreläsning för alla kommunens chefer samt representanter från
arbetstagarorganisationerna.