Avgifter för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, folköl, tobak och kontroll av receptfria läkemedel i butik.

I alkohollagen ges kommunerna rätt att ta ut avgifter för tillsyn och prövning av  tillstånd enligt alkohollagen samt för tillsyn i detaljhandeln avseende folköl, tobak och receptfria läkemedel. Kommunfullmäktige har beslutat om följande taxor/avgifter från 20170601:

Prövningsavgifter

  

Stadigvarande tillstånd

9 000

kr

Utvidgat tillstånd

4 000

kr

Förändringar i bolagets ägarstruktur

4 000

kr

Tillfälligt tillstånd allmänhet

6 000

kr

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap

400

kr
Fast tillsynsavgift serveringsställen

1 500

kr/år

Rörlig tillsynsavgift, årsomsättning alkohol i kr0-25 000

0


25 001-200 000

3 000

kr

200 001-500 000

6 000

kr

500 001-1000 000

9 000

kr

>1000 001

12 000

kr

Förseningsvgift för restaurangrapport efter 1:a påminnelsen

1 000

kr
Avgifter för tillsyn i detaljhandelnFolköl

1 500

kr/år

Tobak

1 500

kr/år

Receptfria läkemedel

1 500

kr/år

 

 Handläggningstid

Stadigvarande tillstånd ca 10 veckor. Beslutas av socialnämndens arbetsutskott.

Tillfälligt tillstånd, allmänhet ca 5 veckor.

Tillfälligt tillstånd, slutet sällskap, 2 veckor.

Handläggningstiden för ändringar i tillstånd kan variera beroende på vilken typ av ändring det rör sig om. 

Sommartid kan handläggningstiden vara längre beroende på att handläggande tjänstemän har semester och att inga nämndmöten hålls. 

Senast uppdaterad 2017-10-17
Skicka e-post till sidansvarig: Suzanne Hällström
Näringslivssekreterare


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934