Svenskt näringslivs ranking

Den årliga rankingen av företagsklimat har nu presenterats. Degerfors kommun har klättrat 15 placeringar och ligger nu på 192:a plats av landets 290 kommuner.

Resultatet grundas på enkäter som skickas ut till ett urval av kommunens företag samt statistik från SCB och UC. I enkäten ingår 12 frågeområden. De områden där kommunen fått förbättrat resultat är

Service till företagen, +100 placeringar
Tillgången till kompetens, +29 placeringar
Tjänstemännens attityd till företagande, +50 placeringar
Skolans attityd till företagande, +41 placeringar
Kommunpolitikers attityd till företagande, +13 placeringar
Allmänhetens attityd till företagande, +10 placeringar
Konkurrens med företag, +11 placeringar
Sammanfattande omdöme, +23 placeringar

Undersökningen visar försämrat resultat när det gäller
Vägnät, tåg och flyg, -25 placeringar
Medias attityder till företagande, -72 placeringar

Statistiken visar bland annat
Nyföretagsamhet, -24 placeringar
Andel i arbete, +3 placeringar
Kommunalskatt, -41 placeringar
Marknadsförsörjning, +10 placeringar

Vi vill tacka alla som besvarat enkäten och kommer att analyser ytterligare och använda oss av resultatet i vårt fortsatta arbete.Publicerad 2014-05-07. Senast ändrad 2014-05-07.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934