Regionens klättrare i årets ranking av företagsklimatet.

Svenskt näringlivs ranking av företagsklimatet i Sveriges samtliga kommuner har nu offentliggjorts. Degerfors kommun klättrar 72 placeringar och ligger nu på en 152:a plats.

Tummen upp

De största förbättringarna är kommunpolitikernas attityd till företagarna, sammanfattande omdöme om företagsklimatet och servicen till företagen. De områden där omdömet försämrats är främst tillgång till kompetens.

Riktig roligt att vi förbättrats så mycket, men det viktigaste är att få fingervisningar om vilka områden som företagarna tycker är de viktigaste för kommunen att arbeta med. Vårt mål är att ge befntliga och nya företagare så goda förutsättningar som möjligt.


Publicerad 2016-09-20. Senast ändrad 2016-09-20.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934