Jordbruksverket föreslår nytt undantag från bestämmelserna om aktiv jordbrukare

Från och med 2015 finns det nya regler om vilka som kan få några av de vanligaste jordbrukarstöden. En av reglerna i flera av jordbrukarstöden är att bara den som är aktiv jordbrukare kan söka stöden. Jordbruksverket vill ändra reglerna så att alla som har minst 36 hektar jordbruksmark ska kunna söka jordbrukarstöd.

Jordbruksverket menar de nya reglerna ska gälla även företag och personer som driver permanenta sport- eller rekreationsanläggningar, fastighetsföretag, flygplatser, vattenverk eller erbjuder järnvägstjänster.

De som söker stöden måste fortfarande tala om i SAM-ansökan att de driver någon av dessa verksamheter. Men istället för att skicka in underlag om sin huvudsakliga verksamhet eller kopior av bokföringen från det senaste avslutade räkenskapsåret, räcker det att de har minst 36 hektar som kan ge gårdsstöd i sin SAM-ansökan. Det räcker att de har marken. De behöver alltså inte söka gårdsstöd eller något annat stöd för den, men de måste sköta den så att den skulle kunna ge gårdsstöd.

Jordbruksverket föreslår att föreskriften om direktstöd ändras på detta sätt och att ändringen ska gälla redan för i år, 2015. För den som har minst 36 hektar jordbruksmark kan det därför vara värt att vänta lite med att ta fram annat underlag som bevisar att ett undantag gäller. 

Mer information om bestämmelsen finns på Jordbruksverkets webbplats.länk till annan webbplats

För eventuella frågor, kontakta regelhandläggare Lars Hansson på telefon 036-15 60 65 eller e-post lars.hansson@jordbruksverket.se

Publicerad 2015-04-02. Senast ändrad 2015-04-02.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934