Dags för Svenskt näringslivs enkät

I dagarna kommer Svenskt näringslivs företagsklimatenkät till företagare i kommunen. Vi vill be er att svara på enkäten för att vi ska få en så rättvisande bild  som möjligt av klimatet i kommunen.

Svenskt näringslivs enkät

Vid förra årets ranking klättrade Degerfors kommun 72 placeringar och hamnade på en 152:e plats. Det var mycket glädjande och vi hoppas att ni företagare ser positivt på det arbete kommunen gör och att vår service är god.

Ett bra företagsklimat är viktigt för hela kommunen så vi hoppas att så många som möjligt svarar på enkäten och ger oss ett bra underlag för vårt arbete. Undersökningen stängs i början av april.


Publicerad 2017-01-09. Senast ändrad 2017-01-09.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934