Årets Företagarkalas och företagspriser

Den 14:e november gick årets Företagarkalas av stapeln. I samband med kalaset delades fem branschpriser och ett hederspris ut.

Bild från Företagarkalaset 2014

Dryga 30 företag fanns representerade på kalaset.

Kategori: Besöksnäring

Motivering: Årets pristagare i kategori ”Besöksnäring” har som devis att ”man måste ge för att få”. Kvalitet och service är honnörsord. Företaget spelar en viktig roll som komplement till andra verksamheter på Degernäsområdet och har på kort tid byggt upp ett gott rykte som bidrar till att tusentals besökare väljer Degerfors som destination.  
Årets företag i kategorin ”Besöksnäring” är Degernäs Herrgård AB.

Kategori: Årets företagarkvinna

Motivering: Årets företagarkvinna har varit egenföretagare i 19 år. Det började i taxibranschen, samtidigt som ett annat intresse utvecklades vid sidan om. Våren 2010 hade detta andra intresse vuxit till att bli en deltidsförsörjning. Det gick så bra att vår pristagare avvecklade taxirörelsen 2012 och satsade helt på det andra, det vill säga foto och reklam.

Vår person har samverkan som ledstjärna och menar att just det är framgångsfaktorn för en ort som Degerfors.
Årets företagarkvinna är Mimmi Öxne, företaget Maxbild. 

Kategori: Handel

Motivering: Årets pristagare i kategorin Handel satsade stort år 2012 genom att flytta in i nya större lokaler med bättre tillgänglighet. Företaget konkurrerar i en närmast övermättad marknad med stora internationella aktörer, men har visat att det går med ett lokalt perspektiv att hävda sig mot de stora drakarna.

Att ha en handlare med detta sortiment på orten är mycket värdefullt för både kommuninvånare och lokala företag.
Årets företag i kategorin ”Handel” är Degerfors Järn och färg AB. 

Kategori: Årets industriföretag

Motivering: Årets industriföretag är utmärkande för sin unika specialistkompetens på bearbetning av rostfri plåt och medverkar med detta till att förädlingsvärdet i hög grad stannar kvar på orten. Företaget har under senare år satsat på ett avancerat kvalitetsarbete och har idag kunder med mycket höga kvalitetskrav från hela världen.

Under hösten har vi noterat att beläggningen på företaget varit mycket god då företagets skyttelfordon skapat långa köer i Degerfors centrum.
Årets företag i kategorin ”Industriföretag” är Outokumpu PSC Nordic!

Kategori: Service och tjänster

Motivering: Årets pristagare är verksam på en nationell arena där företaget erbjuder utbildningar och konferenser i syfte att öka privata företags och offentlig sektors kunskaper om arbetsmiljö och personalekonomi.

Senare års framgång är ett resultat av företagets inre styrka och det nätverk man byggt upp med Sveriges främsta experter inom arbetsmiljöområdet. 
Årets företag i kategorin ”Service och tjänster” är Metodicum AB.

Juryns hederspris som ”Årets affärsnätverkare”

Motivering: Vi i juryn har valt att detta år uppmärksamma en person som engagerar sig helhjärtat i utvecklingen av företagsamheten i kommunen.

Vi vet att de insatser som vår pristagare nu får uppmärksamhet för inte varit möjliga utan medverkan av övriga i företagets ledning och alla andra duktiga medarbetare. Men den egenskap vi vill premiera med detta pris är vår persons utåtriktade agerande i syfte att medverka till att med det egna företaget som plattform utveckla nya affärsnätverk och ge inspiration till andra företagare att agera på samma vis.
Juryns hederspris till Årets affärsnätverkare går till Thomas Posth!

Publicerad 2014-11-24. Senast ändrad 2014-11-24.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934