Årets Företagarkalas och företagspriser

Den 13:e november gick årets Företagarkalas av stapeln. I samband med kalaset delades fyra branschpriser ut.

Bild från Företagarkalaset 2015

Dryga 35 företag fanns representerade på kalaset. Kvällen inleddes med en välsmakande buffé för att sedan övergå i prisutdelning. Efter det var det dags att slå klackarna i taket tillsammans med kvällens underhållning, Dublin Fair.

Kategori: Handel

Motivering
Sällanköpshandeln i mindre orter har i många fall svårt att hävda sig mot de större orternas externa köpcentra. De flesta av oss åser uppgivet den här utvecklingen. Men som väl är finns det dom som inte vill titta på, utan istället vill göra något som kan påverka i en annan riktning.

Till den senare kategorin hör årets pristagare, som nu satsar stort och medvetet på att skapa ett komplett handelscentrum för hus och hem i Degerfors. Ett koncept, som är unikt i sitt slag.

Vi är övertygade om att den här satsningen kommer att bidra till att fler väljer Degerfors som handelsort och att vi med det också får en spridningseffekt på övriga affärsverksamheter i tätorten

Årets företag i kategorin ”Handel” är Möbelcentralen!

Kategori: Industriföretag

Motivering
Inte många vet att spolsten och gjutläppar tillverkas i Degerfors. Det handlar om eldfasta keramiska produkter och företaget som tillverkar dessa startades i Degerfors 1994 och var på den tiden ganska unikt för Sverige. 2012 fick företaget nya ägare, med stor erfarenhet från stålbranschen. Idag är situationen tuffare med ett 10-tal konkurrerande företag bara i Sverige.

2014 togs steget till att flytta in nya och mer ändamålsenliga lokaler. Genom flytten förbättrades logistiken och kapaciteten ökade. Ett tydligt mål att växa sattes och arbetet med att ta fram fler produkter påbörjades. Utöver spolsten och gjutläppar, som försörjer stålindustrin, har granuleringsstenar blivit en stor produkt, där kompletta granuleringsanläggningar numera exporteras till bland annat till Indien och Brasilien.

Företagets uttalade ambition är att samarbeta med lokala företag i så stor utsträckning som möjligt.

I år blev företaget ISO-certifierat och företagsledningen ser mycket positivt på framtiden.

Årets industriföretag är Degeref AB  

Kategori: Service och tjänster

Motivering
Företag kan startas av många olika skäl. Detta företag startades som motprestation av en tjänst. En fastighetsägare ville ha betalt för sina tjänster genom att få hjälp att ta fram ett system för fastighetsförvaltning.  Detta var 1991 och början till ett framgångsrikt entreprenörskap.

Åren därefter följdes av upp- och nedgångar, som det gör för de flesta nya företag. Förlösningen kom 2008 när företaget lanserade ett webbaserat fastighetssystem. Efter det har resultaten bara pekat uppåt. Idag har företaget 700 kunder och 2 500 användare från Kiruna i norr till Ystad i söder. En prestation som heter duga.

Årets företag i kategorin Service och tjänster är REALgood!

Kategori: Besöksnäring

Motivering
Företaget har länge spelat en viktig roll i Degerfors. Den 1 januari 2014 tillträdde nya ägare, som satsat på att förbättra boendemiljön för sina gäster. Företagets uttalade ambition är att kunna erbjuda sina gäster en god service i en hemtrevlig miljö.  

Verksamheten har fått mycket gott rykte och antalet nya gäster och gäster som återkommer ökar ständigt.

För besöksnäringen är tillgången till övernattningsmöjligheter en viktig faktor.

Årets pristagare spelar därför en mycket viktig roll för besöksnäringen men också för kommunen i stort.

Årets företag i kategorin ”Besöksnäring” är Degerfors Bed and Breakfast.


Publicerad 2015-11-17. Senast ändrad 2015-11-17.
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934