Näringslivsnyheter

  • Jordbruksverket föreslår nytt undantag från bestämmelserna om aktiv jordbrukare
    2015-04-02 Från och med 2015 finns det nya regler om vilka som kan få några av de vanligaste jordbrukarstöden. En av reglerna i flera av jordbrukarstöden är att bara den som är aktiv jordbrukare kan söka stöden. Jordbruksverket vill ändra reglerna så att alla som har minst 36 hektar jordbruksmark ska kunna söka jordbrukarstöd.
Senast uppdaterad 2017-01-19
Kontakt med sidansvarig:  Suzanne Hällström
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934