Näringsliv och arbete

Månadens företag september

Den här månaden uppmärksammar vi
Mohab indusrigolv. Mohab lägger golv i industri och offentliga miljöer, en affärsidé som funkat i snart 30 år.

Kickstart Digitalisering

Kickstart Digitalisering arrangeras på ett stort antal orter i landet och i höst har turen kommit till Karlskoga och Degerfors tack vare ett samarbete med teknikföretagen.

Månadens företag juli

Juli månads företag är Burkbutiken på Storgatan. Mats Jonsson startade Burkbutiken i juli 2016. Under försommaren har både butiken och trottoaren utanför svämmat över av sommarblommor och plantor. Inne i butiken finns, som Mats säger "något för alla".