Så här kan du påverka

Den allra största möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt vart fjärde år. Du kan också välja att engagera dig politiskt eller inom någon intresseorganisation. Som enskild medborgare kan du påverka genom att ta kontakt med de förtroendevalda, politikerna, som är med i kommunfullmäktige eller nämnder.

Kontakta politiker

På sidan förtroendevalda politiker hittar du kontaktuppgifter till de flesta politiker.
Till sidan med förtroendevalda politiker

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Degerfors kommun, barn, ungdomar och vuxna, har möjlighet att lämna in förslag till kommunfullmäktige. Man behöver alltså inte ha kommunal rösträtt. Förslag kan endast lämnas av en enskild person, alltså inte av någon förening eller organisation. Läs mer om Medborgarförslag

Senast uppdaterad 2017-11-27
Skicka e-post till sidansvarig: Susanna Göransdotter


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934