Lokala brottsförebyggande rådet Karlskoga/Degerfors

Lokala brottsförebyggande rådet Karlskoga/Degerfors bildades efter beslut i kommunfullmäktige i Karlskoga och Degerfors 1994. Rådet är ett forum, där alla parter utgår från en gemensam problembild och grundsyn samt forskningsstöd.

Rådet ska hålla frågan om brottsprevention levande. Rådet är inte ett beslutande organ utan ett forum för informationsöverlämnande mellan de representerade myndigheterna och förvaltningarna.

I rådet ingår politiker från kommunstyrelserna, kommunernas nämnder - ordföranden samt två oppositionspolitiker. De deltagande politikerna ska inte fatta politiska beslut utan få och ge information om det aktuella brottsförebyggande arbetet i kommunerna.


Senast uppdaterad 2016-02-08
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934