Protokoll och kallelser

Här kan du ta del av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll.

Protokoll från senaste sammanträdet presenteras när det är justerat, vilket normalt brukar ske 10-14 dagar efter sammanträdet.

Acrobat Reader

Dokumenten är i pdf-format. Du behöver ha programmet Acrobat Reader installerat för att kunna öppna och läsa filerna. Ladda hem Acrobat Reader.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunala råd

I Degerfors kommun finns det två råd. Deras verksamhet och protokoll från deras sammanträden finns på espektive råds sida. Råden som finns är kommunala handikapprådetöppnas i nytt fönster och kommunala pensionärsrådetöppnas i nytt fönster.

Gemensamma nämnder

Folkhälsonämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gymnasienämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är gemensamma nämnder för Degerfors och Karlskoga kommuner. Deras kallelser och protokoll kan läsas på Karlskoga kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Degerfors kommun ingår även i en Östra Värmlands överförmyndarnämndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och taxe- och avgiftsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 2018-01-02
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934