Valnämnd

Kommunen är enligt lag skyldig att genomföra de allmänna valen till riksdag, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt genomföra eventuella folkomröstningar. Valnämnden är den nämnd som sköter detta.

Till arbetsuppgifterna hör bland annat att:

  • föreslå indelning i valdistrikt och valkretsar (länsstyrelsen i Örebro län fastställer)
  • utse och utbilda valförrättare
  • upprätta och bemanna röstningslokaler och vallokaler
  • genomföra preliminär rösträkning

Allmänna val


Allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige genomförs den tredje söndagen i september vart fjärde år.

Folkomröstning


Riksdagen kan besluta om att genomföra folkomröstning i hela riket och en kommun (eller landsting) kan besluta om att genomföra en lokal folkomröstning om en viss fråga som kommunfullmäktige vill höra kommuninvånarnas uppfattning om. En folkomröstning är alltid rådgivande och inte beslutande. Det slutliga beslutet fattas alltid av ledamöterna i riksdagen eller kommunfullmäktige (eller landstingsfullmäktige).

Valmyndigheten


Valmyndigheten är den myndighet som centralt svarar för valens planering och samordning och leds av en nämnd bestående av en ordförande och fyra ledamöter. Valmyndigheten framställer röstlängder, röstkort och valsedlar, svarar för att information går ut till kommunerna och de enskilda väljarna samt fördelar mandaten i riksdags- och EU-valen.

Länsstyrelsen 


Länsstyrelsen är den regionala valmyndigheten och den som fastställer de kommunala valdistrikten och sköter utbildningen av de lokala valnämnderna. Efter att kommunerna har genomfört preliminära rösträkningar genomför länsstyrelsen den slutliga sammanräkningen och räkningen av personrösterna. Röstsammanräkningen på länsstyrelsen är offentlig vilket innebär att alla har rätt att närvara vid de platser där räkningen sker.
Kontakt

Ordförande
Simon Petersson (V)

Vice ordförande
Anneli Mylly (V)

Ledamöter
Du hittar ledamöter och ersättare
på sidan Politiker
Reglemente

Valnämndens reglementePDF (pdf, 176.6 kB)

Mer information

Kontaktperson i valfrågor är
Valansvarig
Susanna Göransdottertel: 0586-481 85

Senast uppdaterad 2015-09-30
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934