Socialnämnden

Socialnämndens ansvarsområde innefattar individ- och familjeomsorg samt handikapp- och äldreomsorg.

Socialnämnden handlägger frågor angående äldre- och handikappomsorg, ekonomisk och social rådgivning. Under socialnämnden finns ett utskott som handlägger planeringsfrågor inom socialnämndens ansvarsområde, ett socialt utskott, som handlägger individfrågor, samt ett utskott för tillståndsdelegerade, som beslutar om serveringstillstånd.

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare som sammanträder en gång i månaden.

Organisationsskiss socialförvaltningen
Kontakt
Ordförande
Anita Bohlin-Neuman (V)
Tel: 0586-481 44

Vice ordförande
Monica Littorin (V)

Postadress
Degerfors kommun, 2 Socialnämnden, 693 80 Degerfors

Ledamöter
Du hittar ledamöter och ersättare
på sidan Politiker
Reglemente
Socialförvaltningen

Socialförvaltningen bereder ärenden som tillhör socialnämndens ansvarsområden.

Socialchef
Ingmar Ångman
Tel: 0586-482 40, 073-920 42 40
Postadress: Degerfors kommun, 15. Ingmar Ångman, 693 80 Degerfors
Besöksadress: Slingan 6, Degerfors

Områdeschef Individ och familjeomsorgen
Marina Lichterman
Tel: 0586-482 45
Postadress: Degerfors kommun, 15. Marina Lichterman, 693 80 Degerfors
Besöksadress: Slingan 6, Degerfors

Områdeschef Vård och omsorg
Ing-Marie Henningsson
Tel: 0586-484 12 
Postadress: Degerfors kommun, 66.
Ing-Marie Henningsson, 693 80 Degerfors
Besöksadress: Västergården, V:a Jannelund 17, Degerfors

Senast uppdaterad 2017-09-13
Skicka e-post till sidansvarig: Susanna Göransdotter


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934