Servicenämnd

Servicenämndens ansvarsområden är: vatten- och  avloppsreningsverk, gatu- och väghållning, renhållning, grönytor, parker, parkanläggningar och allmänna platser samt IT och telefoni. 

Servicenämnden i Degerfors har en budgetomslutning som motsvarar ca. 5% av kommunens totala budget.

Servicenämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare som sammanträder 7 gånger/år. Servicenämnden har utsett en beredning med 3 ledamöter och 3 ersättare som sammanträder 7 gånger/år. I beredningen bereds ärenden som tas upp i servicenämnden.

Serviceförvaltning

Serviceförvaltningen bereder ärenden som tillhör servicenämndens ansvarsområden. Inom serviceförvaltningens verksamhet arbetar 28 personer. Verksamheten är indelad i fyra verksamhetsområden:

  • VA-enheten ansvarar för kommunens vatten- och avloppsreningsverk.
  • Drift-enheten ansvarar för gatu- och väghållning, park- och grönytor samt renhållning.
  • IT-enheten har hand om kommunens telefoni, datanät, servrar, dataarbetsplatser och användarsupport.
  • Fritid och vaktmästeri-enheten ansvarar för kommunens idrottsanläggningar inkl St Valla Arena, stöd till idrottsföreningar, lokalbokningen samt ansvarar för vaktmästartjänsten vid för-, grundskolorna och äldreomsorgen.
Organisationsskiss serviceförvaltningen
Kontakt

Ordförande
Per-Olow Linder(V)

Vice ordförande
Mauri Sukuvaara (V)

Postadress
Degerfors kommun, 2 Servicenämnden, 693 80 Degerfors

E-post
service@degerfors.se

Ledamöter
Du hittar ledamöter och ersättare
på sidan Politiker
Reglemente
Serviceförvaltning

Servicechef
Anders Luthman 0586-481 86

Enhetschef VA-enheten
Tony Kölborg
Tel: 0586-48 479, 073-9204002

Enhetschef Drift-enheten
Vakant

Enhetschef IT-enheten
Kim Berg 0586-482 90 

Enhetschef Fritid och vaktmästeri-enheten
Ulf Jangentorp 0586-486 55

Postadress
Degerfors kommun
693 80 Degerfors

Senast uppdaterad 2017-09-13
Skicka e-post till sidansvarig: Susanna Göransdotter


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934