Kultur- och utbildningsnämnd

Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområden är verksamheten i förskola, grundskola, särskola, kommunens biblioteks- och kulturverksamhet, musikskola och kommunens fritidsverksamhet.

Kultur- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare som sammanträder 9 gånger per år.

Kultur- och utbildningsnämnden har utsett ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare som sammanträder 9 gånger per år. I arbetsutskottet bereds ärenden som tas upp i kultur- och utbildningsnämnden.

Kontakt

Ordförande
Kim Bäckström (V)

Vice ordförande
Markus Sukuvaara (V)

Ledamöter
Du hittar ledamöter och ersättare
på sidan Politiker
Kultur- och utbildningsförvaltning

Kultur- och utbildningsförvaltningen bereder ärenden som tillhör kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområden.

Förvaltningschef
Anna-Lena Sandell
Tel: 0586-482 09
Mobil: 073-920 42 09

Senast uppdaterad 2016-10-18
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934