Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämndens ansvarsområden är ärenden enligt plan- och bygglagen såsom bygglov, bygganmälan och tillsyn, ärenden enligt miljöbalken, livsmedelslagen med flera.

Kommunstyrelsen ansvarar för planfrågor såsom detaljplaner, översiktsplan och markexploatering.

Bygg- och miljönämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare som sammanträder en gång i månaden. 

Kontakt

Ordförande
Torbjörn Holm (V)

Vice ordförande
Simon Petersson (V)

Adress
Degerfors kommun
1 Bygg- och miljönämnden
693 80 Degerfors

E-post
bygg.miljo@degerfors.se

Ledamöter
Du hittar ledamöter och ersättare
på sidan Politiker
Reglemente
Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen
Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen bereder ärenden som tillhör bygg- och miljönämndens ansvarsområden.

Miljö- och samhällsbyggnadschef
Mårten Persson
tel: 0586-482 93
Postadress: Degerfors kommun, 1. Mårten Persson, 693 80 Degerfors
Besöksadress: Nämndhuset, Herrgårdsgatan 37, Degerfors

Senast uppdaterad 2015-09-30
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934