Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen svarar för den övergripande ledningen och samordningen av kommunens verksamhet genom långsiktig planering och genom att följa verksamheten inom övriga nämnder. Kommunstyrelsen ansvarar också för kommunens ekonomi och upprättar förslag till budget.

Kommunstyrelsens ansvarsområde är ekonomi, näringsliv och industri, informationsfrågor, konsumentfrågor, räddningstjänst, markfrågor, kollektivtrafik, turism, gemensam kommunadministration, personalfrågor, inköp och arkiv.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och lika många ersättare som sammanträder 1-2 gånger i månaden. Alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen innan. Kommunstyrelsen har utsett ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare som sammanträder 1-2 gånger i månaden. I arbetsutskottet bereds ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande
Peter Pedersen (V)
Tel: 073-920 40 63

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Anita Bohlin-Neuman (V)
Tel: 070-664 81 38

Ledamöter
Du hittar ledamöter och ersättare
på sidan Politiker
Reglemente
Kommunstyrelseförvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommunchefen och består av fyra avdelningar: ekonomi- och personalavdelningen, kommunkansliet, näringslivsavdelningen och miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen.

Kommunchefens uppgifter är uppdelad på två personer:

Max Tolf, ekonomichef
Tel: 0586-482 34

Maria Eriksson, kanslichef
Tel 0586-481 29

Fler kontaktuppgifter - kommunstyrelseförvaltningen

Senast uppdaterad 2016-09-09
Skicka e-post till sidansvarig: Susanna Göransdotter


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934